Vavčer za digitalni marketing

Pridobili smo sredstva za operacijo »Vavčer za digitalni marketing«.

Javni razpis financira Evropski sklad za regionalni razvoj, Slovenski podjetniški sklad in ministrstvo.

Sredstva smo namenili vzpostavitvi Digitalni marketing – izdelava nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo), izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika, izdelava spletne trgovine (konfiguratorja) za poenostavljeno naročanje in nakup garažnih vrat.

Povezava do spletne strani Podjetniškega sklada: https://podjetniskisklad.si/sl/.
Povezava do spletne strani Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: http://www.mgrt.gov.si/si/.
Povezava do spletne strani EU Skladi: http://eu-skladi.si/.

Meni